вторник, 14 август 2012 г.

Преподавател по Photoshop

От 2010 година стартирах нова дейност като преподавател по Photoshop и компютърна грамотност по програмата "Аз мога". С опит от работа с вече няколко успешно завършили групи и добре разработена схема на обучение, както и множество доволни курсисти уведомявам интересуващите се от новата възможност да наемат или се възползват от индивидуални и групови лекции от опитен преподавател по Photoshop. Нека организациите търсещи преподавател по Photoshop за новоорганизирани курсове да използват контактната информация на сайта ми при желание за връзка с мен.